Polityka prywatności CaffePrint

Caffeprint w trosce o bezpieczeństwo danych swoich użytkowników, stworzyła niniejszą politykę prywatności, aby wyjaśnić jaki sposób zabezpieczainformacje o użytkownikach.

W zakresie ochrony danych osobowych, Caffeprint nie przekazuje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych, w tym również informacji o adresie e-mail użytkowników serwisu Caffeprint.

Caffeprint tworzy bazę danych o swoich użytkownikach, zbierając dane, które są niezbędne do rejestracji i poprawnego korzystania z serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich usunięcie może nastąpić w każdym czasie. Aby tego dokonać, należy napisać prośbę o usunięcie danych firmy oraz danych kontaktowych zawartych w profilu firmy, na adres e-mail biuro@caffeprint.eu, z zaznaczeniem zdresu e-mail z jakiego została dokonana rejestracja. Usunięcie konta nastąpi w ciągu 48 godzin od zapoznania się z prośbą użytkownika.
Użytkownik ma również prawo do bieżącej aktualizacji swoich danych.

Z uwagi na kwestie techniczne, ułatwiające korzystanie z serwisu Caffeprint, przesyłane są pliki cookie na komputery użytkowników.

W celach statystycznych, zapisywane są również informacje na temat adresów IP komputerów użytkowników. Są one zbierane anonimowo, w sposób skumulowany i nie wskazują bezpośrednio na konkretnego użytkownika.

Zastrzegamy sobie również prawo do przesyłania na adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników oraz innych uczestników, których dane uzyskaliśmy w trakcie naszej działalności, informacji handlowych oraz innych wiadomości dotyczących działalności, oferty serwisu oraz innych wiadomości o charakterze niehandlowym.

Podmiot zbierający dane to Internetowy oddział Firmy Poligrafia D&N, ul. Pszenna 2, 44-100 Gliwice zwany inaczej Caffeprint.